Michael Eriksson's Blog

A Swede in Germany

Non-appearing comment

leave a comment »

A recent comment of mine appears to have been swallowed by blogpost (no error message, confirmation message, or similar appeared). To compensate, I republish it here. Please see the original poste for context.

“I en värld där män som bara några exempel har nästan all makt, huvuddelen av pengarna och begår nästan alla våldsbrott finns det kanske skäl att ha en viss olika behandling?”

Nej: Detta vore nämligen en utsaga om män som grupp. Lagen, domsluten, osv., handlar dock om individer—och varje individ ska bedömmas efter vad han/hon är, gör, tjänar, m.m. som just individ. Därför får inte lagen i en funktionerande rättsstat göra skillnader baserande på kön eller annan grupptillhörighet av ett liknande slag.

Härutöver är det tveksamt om dina utsagor stämmer: Män har kanske mer makt, men helt säkert inte “nästan all makt”—framförallt inte i Sverige. Det är tveksamt om män har huvuddelen av pengarna, då undersökningar om ägande ofta visar att kvinnor har mer pengar (gärna pengar som de ärvt av fäder eller makar), då unga kvinnor ofta tjänar mer än unga män, och då kvinnor även tidigare ofta har fattat de ekonomiska besluten om vad som skulle göras med pengarna som mannen tjänat. Helt säkert begår män inte nästan alla våldsbrott—när det gäller “domestic violence” finns det tom. en svag kvinnlig dominans. (Detta bortsett från alla punkter där män gör mer nytta än kvinnor eller kvinnor mer skada än män.)

Advertisements

Written by michaeleriksson

June 1, 2011 at 10:34 pm

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s